Команда

Роман Соловій

Роман Соловій – доктор філософських наук. Сфера наукових інтересів – сучасне протестантське богослов’я, континентальна філософія релігії, християнство постмодерну.
У 1996 р. Роман Соловій закінчив з відзнакою історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «історія України», в 1999 р. – аспірантуру філософського факультету ЛНУ. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Конфесійна та культурно-просвітницька діяльність Української євангельсько-реформованої церкви у Західній Україні (1925-1939 рр.)» і у 2001 р. одержав ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю «релігієзнавство». У 2011-2016 рр. – стажувався у Протестантському богословському університеті (м. Лювен, Бельгія). 28 квітня 2017 р. - вперше за часів незалежності України здобув науковий ступінь доктора філософських наук по спеціальності 09.00.14 - богослов'я.

З 2015 р. до цього часу – головний редактор Євро-Азійського журналу богослов’я «Богословські роздуми». Голова редколегії серії «Сучасна протестантська теологія» (спільний проект Східноєвропейського інституту теології, Євро-Азіатської Акредитаційної Асоціації і Видавництва «Дух і літера»).

Науковий консультант двох захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю «Богослов’я»: Санніков С.В., тема дисертації: «Феномен водного хрещення у контексті сучасної баптистської сакраментології» (2018), Мокієнко М. М., тема дисертації: «П’ятидесятництво: особливості богословської та соціальної ідентифікації» (2018), а також однієї дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук: Денисенко А.В. «Теологія визволення: критичний аналіз» (2019).

З 2017 р. – заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.053.21 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

З 2019 р. – член Fellowship of European Evangelical Theologians.

Основні публікації:

Монографія
  1. Феномен Виникаючої церкви у контексті теологічних та еклезіологічних трансформацій у сучасному західному протестантизмі (Київ: Дух i Лiтера, 2016).

Статті:
  1. “Рецепція ідей «герменевтики підозри» Поля Рікера у філософії релігії Мерольда Вестфала.” Sententiae: Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) 29 (2013): 91-100.

  2. “Постметафізичне богослов'я події Джона Капуто.” Схід 136 (2015): 66-75.

  3. “The concept of ontotheology in Kant and Heidegger and the possibility of religion: contemporary protestant interpretation.” KazNU Bulletin. Philosophy series. Cultural science series. Political science series 55 (2016): 273-280.

  4. “Virtue, character and community: the peculiarities of theological ethics of Stanley Hauerwas.” Актуальні проблеми філософії та соціології 10 (2016): 141-144.

  5. “Західний протестантизм у контексті постмодерну: богословські та соціологічні інтерпретації руху Виникаючих церков.” Українське релігієзнавство. Актуальні релігієзнавчі проблеми сьогодення 77 (2016): 82-88.

  6. “Християнське богослов’я перед викликом постмодернізму методологічний та радикальний підходи.” Богословские размышления. Спецвыпуск «Реформация: восточноевропейские измерения» (2016) 222-233.

  7. “Теопоэтика и теополитика Джона Капуто.” Научный ежегодник Института философии и права Урал. отделения РАН Т. 17, вып. 3 (2017): 7–21.

  8. “The challenges of radical hospitality for evangelical public theology: the ukrainian case” (forthcoming).

  9. “Messianicnity without messianism”: to the place of religion in the philosophy of Jacques Derrida (forthcoming).