Новини

Міждисциплінарний семінар "Релігія і наука"

Перший міждисциплінарний науковий семінар "Релігія і наука: від протистояння до взаємодоповнення"


18 червня 2021 р. у Львові відбувся Перший міждисциплінарний науковий семінар "Релігія і наука: від протистояння до взаємодоповнення", у якому взяли участь знані українські науковці, філософи та богослови. Під час семінару були виголошені наступні доповіді:

  • ВІРА ТА РОЗУМ У ФІЛОСОФСЬКО-БОГОСЛОВСЬКИХ РЕФЛЕКСІЯХ ТОМАША ГАЛІКА, Андрій Дахній, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри історії філософії Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
  • СМЕРТЬ: ФІЛОСОФСЬКЕ ТА ТЕОЛОГІЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ, Ігор Держко, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та економіки, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна
  • ЧИ Є МІСЦЕ ДЛЯ ВІРИ У МАТЕМАТИЦІ? Михайло Зарічний, доктор фізико-математичних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
  • ІСТОРИЧНІ ТИПИ НАУКИ І ПРОБЛЕМА ІСНУВАННЯ БОГА, Ігор Карівець, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, Національний університет «Львівська політехніка»
  • СВІДОМІСТЬ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЖИВИХ СИСТЕМАХ РІЗНОГО РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, Володимир Манько, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
  • ВЕЛИКИЙ ВИБУХ В СУЧАСНІЙ КОСМОЛОГІЇ, Богдан Новосядлий, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України.
  • ВІРА І ЕТИКО-ПРАВОВИЙ РЕЛЯТИВІЗМ:  АНТАГОНІЗМ ЧИ ДОПОВНЕННЯ? (РОЗДУМИ НАД ЕНЦИКЛІКОЮ VERITATIS SPLENDOR), Сергій Рабінович, доктор юридичних наук, професор Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна
  • ПРО СИНЕРГІЗМ І АНТАГОНІЗМ ВІРИ ТА НАУКИ І ПРО ЗАГРОЗИ ОБРІЗАННЯ КРИЛ, Юрій Салига, доктор біологічних наук, директор Інституту біології тварин НААН України, Львів, Україна,
  • АВТОНОМНІСТЬ ТЕМПОРАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ТА ЦІЛІСНІСТЬ СИСТЕМИ АНТРОПНОГО ЧАСУ, Володимир Ханжи, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та біоетики, Одеський національний медичний університет, Одеса, Україна.

Семінар є частиною проєкту Східноєвропейського інституту теології , основна мета якого полягає у пошуку нових стратегій для досягнення взаєморозуміння та плідного діалогу між релігією та наукою через низку заходів на різних рівнях (середні школи, університети, громадський сектор, ЗМІ, соціальні мережі), в яких братимуть участь науковці, академічні теологи та філософи з трьох основних гілок християнства в Україні: православної, католицької та протестантської. Реалізація проєкту також сприятиме обміну інформацією у галузі науки і релігії, розвитку співпраці та творенню освітньої платформи для гармонізації релігійного та наукового світоглядів.
Детальна інформація про проект за посиланням.