Eastern European Institute of Theology
Конференції
Інститут щорічно проводить міжнародні конференції, присвячені актуальним богословським проблемам. За матеріалами конференції видаються збірники матеріалів.

  • Міжнародна конференція «Реформація: історія та сучасність» (24-25 квітня 2015 р., м. Вільнюс, Литва). Учасники конференції ставили собі за мету переосмислити історичний шлях протестантизму, його вплив на розвиток християнства і всієї західної цивілізації, по-новому оцінити значення реформаційної спадщини для сучасності, поставити питання про її творчу рецепцію в пошуку відповідей на нинішні виклики для християнського богослов'я та свідоцтва.

  • Міжнародна конференція «Реформація: східноєвропейські виміри» (13-15 квітня 2016 р., м. Острог, Україна). Мета конференції – активізація досліджень з історії реформаційних рухів у східноєвропейському контексті та їх ролі у церковних перетвореннях і суспільно-культурних процесах постреформаційного періоду.

  • Круглий стіл "Пострадянський протестантизм: проблеми ідентифікації та контури майбутнього"(16 квітня 2016 р., м. Львів)

  • Міжнародна науково-богословська конференція «Реформація: людина, церква, суспільство» (20-21 квітня 2017 р., м. Санкт-Петербург, Російська Федерація). Відзначення ювілею Реформації надало учасникам конференції можливість заново проаналізувати історичний шлях протестантизму, осмислити його вплив на розвиток саморозуміння сучасної людини, діалектики її взаємин із суспільством і світом.

  • Наукова конференція «Реформації і сучасний світ (релігійно-філософський аспект)» (21-22 вересня 2017 р., м. Одеса, Україна). Конференція була спрямована на вивчення взаємодії Реформації та її ідей та актуальних питань сучасного світу.

  • Просвітницька конференція «Реформація: історія і сучасність» (11 листопада 2017 р., Сіетл, США). Мета конференції: відкрити потенціал Реформації для оновлення сучасної Церкви, її місії і богослов'я.

  • Міжнародна науково-богословська конференція «Реформація і розвиток освіти» (20 жовтня 2017 р., м. Київ, Україна). Розгортання реформаційних процесів у християнстві на зламі середньовіччя було тісно пов'язаним із трансформаціями в науково-освітній сфері. В той же час сама Реформація стала потужним джерелом оновлення освіти і науки на європейському континенті. Відтак під час конференції розглядалися інтелектуально-освітні витоки Реформації, а також її вплив на розвиток освіти в різних європейських контекстах.

  • Міжнародна богословська конференція «Методології богословських досліджень: проблеми і перспективи» (27-28 квітня 2018 р., м. Київ, Україна). Конференція була спрямована на обоготворення актуальних богословських підходів, методів і дослідницьких практик, які стають відповіддю на зміни світоглядних і наукових парадигм, що відбуваються сьогодні в світі в цілому і в Східній Європі, зокрема.

  • Міжнародна богословська конференція «Церква і публічна сфера: любов у дії». (2-4 травня 2019 р., м. Львів, Україна). Мета конференції полягала в ініціюванні дискусії навколо методологічних проблем сучасних досліджень у сфері еклезіології та публічної теології. Учасники конференції шукали відповіді на питання про те, як богословські ресурси християнства, його духовно-релігійні практики та соціально-етичне вчення здатні сприяти загальному благу суспільства, якою має бути самосвідомість церкви, аби адекватно відповідати на виклики плюралізму, секуляризації та глобалізації?