Eastern European Institute of Theology
Про інститут
Про нас
Східноєвропейський інститут теології – дослідницька та освітня установа.
Наша мета – розширення і поглиблення досліджень у сфері протестантської теології, формування компетентних і кваліфікованих теологів, здатних здійснювати богословську рефлексію викликів часу.
місія інституту
Місія Інституту полягає створення відкритого науково-освітнього середовища, простору комунікації протестантських теологів і консолідації зусиль для розвитку теологічної культури, здійснення якісних богословських досліджень, продукування актуальних богословських знань, їх трансляції та відтворення.
Цінності Інституту

Євангеличність – вірність класичним віросповідним принципам світового євангельсько-протестантського руху, які сформульовані у рішеннях Лозаннського конгресу (1974 р.).

Академічність – інтелектуальна автономність і дослідницька свобода, висока якість освіти, відсутність бюрократичного контролю, можливість публікації результатів наукових досліджень, стимулювання самостійної пізнавальної активності тих, хто навчається

Відкритість і діалогічність – неупереджений, конструктивний, спрямований на розв'язання актуальних богословських проблем сучасності діалог між богослов'ям і наукою, викладачами і студентами, церквою і академією.
Цілі Інституту

Здійснення контекстуалізованих богословських досліджень на якісному, професійному, визнаному у академічному середовищі рівні, нарощування інтелектуального потенціалу вітчизняного протестантизму, посилення соціальної ролі богослов'я та богословської освіти;

Формування висококваліфікованих науково-дослідницьких кадрів у сфері теології, носіїв євангельсько-протестантського світосприйняття;

Створення ліцензованих і акредитованих освітніх програм з богослов'я магістерського (дослідницького) і докторського (доктор філософії, доктор наук) рівнів;

Представництво східноєвропейської євангельської богословської традиції у діалозі з іншими традиціями віри і науковими дискурсами, у державних та наукових структурах, а також на міжнародній арені;

Розвиток методології богословських та міждисциплінарних досліджень;

Організація проведення науково-дослідницьких програм та заходів: докторських колоквіумів, методологічних семінарів, наукових конференцій, літніх богословських інститутів, постдокторських програм;

Надання експертної та консультативної допомоги богословським навчальним закладам у розвитку професійних магістерських та докторських програм (розвиток філософії освіти, незалежна оцінка якості освіти, формування стратегії навчальних закладів, підвищення кваліфікації викладачів, створення культури управління освітніми процесами, контекстуалізація богословської освіти);

Генерація і видавництво наукової богословської літератури (міждисциплінарні тематичні журнали, монографії, навчальні та методичні посібники);

Видавництво богословської періодики на високому фаховому рівні із реєстрацією в міжнародних наукометричних системах та базах даних.
Передісторія Інституту

Інститут продовжує роботу Ресурсно-дослідницького центру Євро-Азіатської Акредитаційної Асоціації (ЄААА). Заснована у 1997 р. ЄААА з самого початку діяльності, окрім розвитку стандартів і акредитаційних процедур, ініціювала і підтримувала різноманітні ресурсні та дослідницькі проекти, спрямовані на забезпечення якості вищої богословської освіти. Зокрема, в рамках перекладацько-видавничого проекту "Біблійна кафедра" було видано понад 50 підручників для богословської освіти та інших наукових та навчальних видань. У 2002-2003 рр. проводилися конференції "Богослов'я та богословська освіта в сучасному суспільстві" з подальшою публікацією матеріалів. У 2007 р. були опубліковані результати спільного з OCI проекту "Ефективність богословської освіти в Україні". З 2007 р. розпочалась робота над проектом "Богослов'я онлайн", у рамках якого з 2008 р. почала функціонувати "Онлайн-бібліотека ЄААА". Суттєвим ресурсом наукової інформації стали проекти "Електронна християнська бібліотека на компакт-дисках" (17 дисків) та "Євангельська періодика першої половини XX-го ст." (3 диски). З 2003 р. важливим майданчиком для публікації та апробації результатів наукових досліджень став журнал "Богословські роздуми".

Враховуючи зростання кількості проектів та необхідність їх координації у 2008 р. Асоціацією був заснований Ресурсно-дослідницький центр (РДЦ), який до 2011 р. очолював Т. Дятлик. Місія центру була визначена як сприяння розвитку та підтримку богословських досліджень переважно в країнах Східної Європи з метою допомогти помісним церквам і богословським навчальним закладам в формулюванні східно-європейського євангельського богослов'я з. В цей період ініційовані нові дослідницькі проекти, зокрема, з історії євангельського руху (О. Сінічкін і Н. Белякова) та проблем християнства в епоху постмодерну (Р. Соловій). Розпочата робота над Слов'янським біблійним коментарем, який побачив світ у 2016 р.

З 2011 р. координатором РДЦ став Р. Соловій. Продовжилася робота з розробки процедур роботи центру, відбір проектів став відбуватися на конкурсній основі із експертною оцінкою. Вподовж 2011-2017 рр. завдяки методологічній та грантовій підтримці центру були розпочаті і частково реалізовані ряд нових проектів, присвячених історії та богослов'ю вітчизняного євангельського руху (О. Панич, М. Мокієнко, О. Гейченко, К. Прохоров, В. Кіріллов), історичному та сучасному богослов'ю (П. Ковалів, А. Денисенко), державно-конфесійним стосункам (Ю. Решетніков), моніторингу якості сучасних євангельських навчальних закладів (В. Хромець, Т. Дятлик), біблеїстиці (В. Герасимчук).

У 2015-2017 рр. реалізовувалася масштабна програма заходів "Реформація 500", в рамках якої було проведено чотири конференції (Вільнюс, Острог, Санкт-Петербург, Одеса) та шість міжконфесійних круглих столів (Львів, Київ, Мінськ, Кишинів, Санкт-Петербург, Одеса), видано три збірники матеріалів у формі спецвипусків журналу "Богословські роздуми", проведено чотири просвітницькі поїздки центрами європейської Реформації (понад 200 учасників), перекладено та видано декілька книг.

З 2015 р. розпочалася діяльність постійного Методологічного семінару РДЦ ЄААА, було проведено шістнадяцять зустрічей учасників семінару за участі провідних вітчизняних богословів та філософів. Спільно з Центром дослідження релігії Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова РДЦ виступив партнером та співорганізатором шести Науково-методологічний семінарів на тему «Актуальні проблеми сучасного богослов'я». Крім цього, з 2015 р. у Львові, Чернівцях та Одесі почали відбуватися зустрічі Відкритого богословського семінару, діяльність якого носить просвітницький характер.